Månad: mars 2012

Olika vapenklasser

Klass A-vapen

Grovkalibriga pistoler.
Tjänstevapen och grovkalibriga pistoler av tjänstevapen karaktär.
Kaliber.
7,65 – 11,4 mm (.30 – .45)
Piplängd
Avståndet mellan mynning och pipans bakplan inklusive patronläget: 76-153 mm (3″ – 6″)
Säkring
Vapnet skall ha en fungerande säkringsanordning enligt följande:
Alt. a. Aktiv säkring. Manuellt påverkad med funktion att i säkrat läge spärra avfyrningsmekanismen eller manuellt
påverkad anordning som har hanspännande funktion på hane eller slagstift.
Alt. b. Passiv säkring. Anordning som utan aktiv åtgärd passivt spärrar avtryckare,slagstift eller annan del i avfyrningsmekanismen
och som kopplas bort när skytten greppar vapnet (greppsäkring) eller påverkar avtryckaren.
Kolv
Tumhylla och handstöd är inte tillåtna. Böjning avkolv tillåts till max 3mm i höjd eller djup, räknat från kolvens normalyta – gäller
även fingergreppet i kolvsida.
Ammunition
Mantlad ammunition. Med mantlad ammunition menas centralantänd enhetspatron med en kula med kärna eller motsvarande av bly,
omgiven av en mantel av hårdare material, exempelvis mässing (tombak), koppar eller mässingpläterat stål.
Manteln skall vara av minst 0,15 mm tjock och täcka minst en 3/4 av kulans totala längd, räknat från dess bakplan.
Avtryck
Min 1360 g anbringat på avtryckaren paralellt med vapnets kärnlinje (pipan).
Endast mekaniskt avfyrningssystem är tillåtet.
Pipvikt
Är inte tillåten. Som pipvikt räknas inte yttre fäste på pipa för främre riktmedel (korn) eller fäste och styrning av rekylfjäder och
rekylfjäderstång, om fästet väger mindre än 50 g
och är en del av vapnets modellriktiga utförande.
Avtryckarsko
Är tillåten om bredden inte överstiger 10 mm.
Avtryckarstopp är tillåtet.
Exempel på vapen i grupp A
BERETTA, COLT 1911, CZ.
Skytten avsvarar själv för att aktuellt vapen är godkänt och klassat som A-vapen.
Om osäkerhet föreligger klassas vapnet till vapengrupp B.
_____________________________________________________________________________

Klass B-vapen

Grovkalibriga pistoler som inte är hänförda till vapengrupp A.
Kaliber
7,65 – 11,4 mm (.30 -.45).
Piplängd
Avståndet mellan mynning och pipans bakplan inklusive patronläget : 76-153 mm (3″- 6″).
Säkring
Inget krav på säkringsanordning.
Kolv
Ammunition
Mantlad eller omantlad blyprojektil i enhetspatron med centralantändning.
Avtryck
Min 1000 g mitt på avtryckaren och paralellt med vapnets kärnlinje (pipan). Ändrades från 1360 år 2010, tyvärr.
Pipvikt
Är tillåten om den är fast monterad.
Avtryckarsko
Är tillåten om dess bredd inte överstiger 10 mm.
Avtryckarstopp
Är tillåtet.
_____________________________________________________________________________

Klass C-vapen

Finkalibriga pistoler och revolvrar.
Kaliber
5,6 mm, .22 (5,6 x 16)
Piplängd
Avståndet mellan mynning och pipans bakplan inklusive patronläget: 76-153 mm (3″ – 6″).
Pipvikt
Är tillåten om den är fast monterad.
Säkring
Inget krav på säkringsanordning.
Kolv
Ammunition
Endast kantantänd patron .22 long rifle (22 LR) eller .22 long (22 L) med omantlad blyprojektil.
Avtryck
Min 1000 g anbringat mitt på avtryckaren och paralellt med vapnets kärnlije (pipan).
Pipvikt
Är tillåten om den är fast monterad.
Avtryckarsko
Är tillåten om dess bredd inte överstiger 10 mm.
Avtryckarstopp
Är tillåtet.
_____________________________________________________________________________

Klass R-vapen

Grovkalibriga revolvrar. Gäller fältskjutning. I banskjutning hänförs revolver till vapengrupp B.
Kaliber
7,65-11,4 mm (.30 – .45)
Piplängd
Avståndet mellan mynning och pipans bakplan exklusive trumman (kammarstycket): 76 – 153 mm (3″ – 6″).
För revolver kaliber .44 och .45: 76 – 165 mm (3″ – 6½”).
Exempel på vapen i klass R.
Smith&Wesson mod.586
_____________________________________________________________________________

Gemensamma bestämmelser för vapengrupperna A,B,C och R.

Vapenvikt
Max 1400 g inklusive eventuell pipvikt och tomt magasin.
Visirlinje
Max 220 mm räknat från siktet (siktbladet) och fram till kornets högsta punkt.
Pipans centrumlinje
Skall vara öppna. Korn och sikte får vara ställbara i höjd och sida.Mikrometersikte är tillåtet.
Mynningsbroms
Eller annan anordning med liknande funktion är inte tillåten.
Vapendemensioner
Vapnet skall rymmas i en rektangulär låda med innermåtten 300 x 150 x 50 mm. Tillverknings-
tolerans + 1,0 mm på samtliga mått.Vid kontroll av vapnet skall detta ske utan eventuell hyls-
fångare.
Hylsfångare
Ingår inte i vapnets vikt.

Instruktioner gällande Partille Pistolklubbs skjutbana.

Instruktioner gällande Partille Pistolklubbs skjutbana.

1. Skjutning är tillåten från KL 10:00 till 21:00

2. Skjutförbud gäller följande dagar : Långfredag, påskdagen, juldagen och bör undvikas alla helgons dag.

3. Lördagar under jaktsäsong råder skjutförbud.

4. Berättigade för att använda banan är endast klubbens medlemar

5. Före skjutningen skall fyra st  ”skjutning pågår”-skyltar vara utplacerade på gångstigarna väster och öster om banan, vid bäcken när man svänger av mot banan och nere vid grinden där backen börjar.

6. För alla skyttars säkerhet tillämpas SÄK B på banan.

 7. Banan är godkänd:

 • För Pistol / Revolver
 • Max 8 st tavelställ
 • För pistoltavlor och mindre fältskyttemål

Sjukvårdslåda finns i skjutboden!

Vid händelse av allvarlig skada ring 112

Instruktioner och larmadress finns i skjutboden!

Det ligger vid gångstigen upp till skjutbanan möt larmtjänstens personal där vid behov.

 

För den allmänna trevnaden

Plocka bort tomhylsor och klistra tavlorna innan dom läggs in i skjutboden

 

 

Årsmöte

Årsmötesagenda Partille Pistolklubb 2012-03-27 Kl. 18.00

 

 1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Val av justeringsmän för protokoll mötet.
 5. Årsberättelse
 6. Revisionsberättelse
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Medlemsavgifter.  ( Storlek, ej betalda?? ) Mailfaktura?
 9. Uppdatering medlemsregister. ( Komplettering uppgifter )
 10. Antal och funktioner i styrelse?
 11. Motioner

 

 1. Skjutprogram presenteras.

 

 1. Övriga frågor.

 

 1. Val av styrelse.

 

A: Ordförande 1år

B: Vice ordförande 1år

C: Sekreterare 1år

D: 2st styrelsesuppleanter 1år

E: Kassör 1år

F: 2st revisorer

G: Revisorsuppleant

H: Val av skjutledare

I: Val av utbildningsledare

J: Val av materialförvaltare

K: Val av ungdomsledare

L: Val av förvaltare för klubbens vapen och ammunition.

M: Val av föreningsadministratör IPSC-Sverige

N: Säkerhetsansvarig 1år

 

 1. Val av representant till kretsmöten mm.
 2. Mötet avslutas