Månad: mars 2013

Ändring av datum för städdag.

Datum för städdagen 24/3 är ändrat till 14/4. Datumet är även ändrat på skjutschemat.

Skjutprogram för år 2013

Annonser