Regler / Säkerhet

Regler PPK bana

SakB_2010_natversion[1]

Regler för nyttjande av Partille Pistolklubbs skjutbana.

Denna instruktion gäller: Tills vidare

 • Skjutning är tillåten från KL 10:00 till 21:00. ( Eller vid skymnings infall. )
 • Skjutförbud gäller följande dagar : Långfredag, påskdagen, juldagen och bör undvikas alla helgons dag.
 • Lördagar under jaktsäsong råder skjutförbud.
 • Berättigade för att använda banan är endast klubbens medlemmar.
 • Före skjutningen skall 4 stycken  ”skjutning pågår”-skyltar vara utplacerade på gångstigarna väster och öster om banan, vid bäcken när man svänger av mot banan och nere vid grinden där backen börjar. ( Genomgång av skyltplacering fås av styrelsen eller annan utsedd person. )
 • För alla skyttars säkerhet tillämpas SÄK B på banan. ( Se nedan. )
 • Skjutvinklar för banan är markerade med märkta pinnar på skjutvall.
 • Ansvarig skjutledare skall utses då 2 eller flera skyttar skjuter samtidigt.
 • Parkering sker enligt kommunens gällande regler.
 • Rapportera till banchefen om brister i utrustning eller annat upptäcks.
 • Återställ all utrustning i bra skick och plocka upp tomhylsor efter slutförd skjutning. ( Klubbens stadgar kan annars tillämpas och eventuell uteslutning ur föreningen kan ske. )

Vid rapportering av brister eller frågor gällande banan kontakta banchefen på: styrelsen@partillepistolklubb.se

 Banan är godkänd för:

 • Pistol / Revolver ( Banan godkänd för max kal. .50 )
 • Max 10st tavelställ / max 10st skjutplatser.
 • Pistoltavlor och övriga mål godkända av Svenska pistolskytteförbundet samt IPSC Sverige godkända pistolmål.

 

 

Sjukvårdslåda finns i skjutboden! ( Förrådet )

Vid händelse av allvarlig skada: Ring 112

Uppge mötesplats: Gamla Lexbyvägen 3

Det ligger vid gångstigen upp till skjutbanan möt larmtjänstens personal där vid behov.

 

Utdrag ur SÄKB 2010 Civilt skytte.

1.4 Skyttens eget ansvar

• Vid all vapenhantering skall vapnet alltid behandlas som om det vore laddat.

• Skytt får inte handskas med vapen eller ammunition utan att känna till hur de fungerar och vilka bestämmelser som gäller för hantering.

• Före skjutning skall skytt kontrollera att loppet är fritt från främmande föremål.

• Det är förbjudet att rikta ett vapen – laddat eller oladdat – mot personer eller i annan riktning så att det kan innebära fara. Alla vapen skall hanteras i säker riktning uppåt eller ner mot marken.

• Provriktning får endast ske på föreskriven plats och mot anbefallt mål.

• Vapen får inte lämnas utan tillsyn. Undantag enligt gällande vapenlagsstiftning eller då vapenvakt är utsedd.

• Vapen som skall överlämnas av en skytt till en annan eller som förs från skjutplatsen får inte vara laddat.

• Laddning får inte ske förrän kommando ”Ladda” givits.

• Ansvarig skjutledare skall utses då två eller flera skyttar skjuter samtidigt.

• Den som skjuter ensam är ansvarig för säkerheten på samma sätt som skjutledare.

• Det är förbjudet att uppehålla sig framför skytt i skjutställning.

• Hagelgevär; dubbelpipiga gevär skall bäras brutna/öppna och halvautomater med öppet slutstycke.

• Det är förbjudet att vidröra eller hantera en annan skytts vapen utan dennes medgivande, undantagna är domare eller jurymedlem.

• Det är förbjudet att vid vapenhantering vara påverkad av alkoholhaltiga drycker eller droger.

 

1.5 Föreningsstyrelses och funktionärers ansvar

1.5.1 Föreningsstyrelses ansvar

Föreningsstyrelse är ansvarig för:

• Att säkerheten vid skjutbana/or uppfyller de av polismyndigheten beviljade tillstånd, samt att de skjutövningar som planeras och genomförs i föreningens regi följer gällande skjutbaneinstruktion.

• Att funktionärer är väl förtrogna med och väl utbildade för sina uppgifter ur säkerhetssynpunkt.

• Att skyttar ur föreningen utbildas för kompetensbevis (Gevär-Pistol-Lerduva-Viltmålskort), vid tävlingar där fler än föreningens skyttar deltar.

• Att säkerhetsansvarig/skjutbanechef blir utsedd.

 

1.5.2 Säkerhetsansvarig/Skjutbanechef

Säkerhetsansvarig/skjutbanechef ansvarar för att:

• Föreningens exemplar av ”Säkerhetsbestämmelser för civilt skytte” hålls aktuell.

• Föreningens skjutbana/or uppfyller säkerhetskraven, enligt gällande tillstånd från polisen.

• Att utfärda skriftlig instruktion (enligt Bilaga 2) för användande av egen skjutbana eller på annan plats där skjutning får äga rum. Sådan instruktion skall anslås, väl synlig vid klubbstuga, skjutplats och markörgrav.

 

M.v.h.

Partille Pistolklubb

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s